רואה חשבון

רואה חשבון הוא אדם אשר הוסמך על פי חוק לעבוד במקצוע, עבר בהצלחה את מבחני המועצה וסיים שנתיים סטאז’ בהצלחה באחד ממשרדי רואי החשבון המוסמכים בישראל.

יועץ מס

רואה חשבון הוא אדם אשר הוסמך על פי חוק לעבוד במקצוע, עבר בהצלחה את מבחני המועצה וסיים שנתיים סטאז’ בהצלחה באחד ממשרדי רואי החשבון המוסמכים בישראל.

הנהלת חשבונות

רואה חשבון הוא אדם אשר הוסמך על פי חוק לעבוד במקצוע, עבר בהצלחה את מבחני המועצה וסיים שנתיים סטאז’ בהצלחה באחד ממשרדי רואי החשבון המוסמכים בישראל.